Данни за обработка на поръчката

Другите данни, които са необходими при директния контакт с Вас при необходимост (подадена поръчка), които може да получим само чрез телефонен контакт или по електронна поща са:

• данни за фактуриране (име на фирма, БУЛСТАТ, номер по ДДС, адрес на регистрация, (улица, номер , пощенски код и населено място), МОЛ.
• адрес за доставка (име на получателя, улица, номер, пощенски код и местоположение, телефон),
• електронна поща - необходима за влизане и комуникация, свързани с използването на услугата
• телефонен номер - необходим при изпращането на колута чрез куриерска служба.

За издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Количка

Количка

ПРОДУКТИ